Open/Close Menu

Privacybeleid UVEX ARBEITSCHUTZ GMBH

Wij hechten grote waarde aan de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens. De beveiliging van de door u verstrekte gegevens en het correcte gebruik van die gegevens heeft ons hoogste prioriteit. Uiteraard houden we ons altijd aan de wettelijke voorschriften van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en de wet inzake elektronische media. Daarom willen wij u meer inzicht geven in onze procedure voor gegevensopslag en het daaruit voortvloeiende gebruik van gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op links naar andere websites die toebehoren aan derden, die geen deel uitmaken van de uvex-groep.

1. Gegevensverzameling

Persoonlijke gegevens worden slechts opgeslagen wanneer u deze vrijwillig opgeeft in het kader van een koopcontract of door invullen van het contactformulier. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw order. Nadat de uitvoering van de overeenkomst is voltooid en de koopprijs volledig is voldaan, worden uw gegevens, als u geen uitdrukkelijke toestemming voor verder gebruik hebt gegeven, geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd zodra de relevante belastingtermijnen en volgens de handelswetgeving vereiste bewaartijden zijn verstreken.

Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Deze gegevens worden anoniem gebruikt voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden en worden opgeslagen op servers Hamburg, Duitsland. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen met behulp van een anonieme gebruikers-ID en kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel te verzamelen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de lokale cache van de webbrowser van een bezoeker. Cookies maken het mogelijk om de browser van de bezoeker te herkennen. De via de etracker-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit van de bezoeker vast te stellen en worden niet vergaard met de persoonlijke gegevens van de gebruiker van het pseudoniem, tenzij de betreffende persoon hiermee specifiek akkoord gaat. Hier kunt u de verzameling en opslag van gegevens met betrekking tot latere diensten op elk gewenst moment intrekken: www.etracker.com/privacy.

U kunt het accepteren van cookies voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser te veranderen; in dit geval kunt u mogelijk niet alle functies van de website gebruiken.

Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de verwerking van de door etracker GmbH verzamelde gegevens zoals hierboven aangegeven en voor het hierboven vermelde doel.

2. Gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens die u per e-mail of via onze website hebt opgegeven worden uitsluitend gebruikt om met u te corresponderen en worden uitsluitend verwerkt voor het door u gewenste doel ten tijde van het verstrekken van de gegevens, bijvoorbeeld voor de deelname aan een workshop. De verstrekte gegevens worden slechts doorgegeven aan de relevante afdelingen en, indien noodzakelijk, aan andere bedrijven binnen de uvex-groep. Uw betalingsinformatie wordt doorgegeven aan een hiervoor aangestelde kredietinstelling, waar dit van toepassing is.

Wij verzekeren u dat geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, tenzij dit een wettelijke eis is.

3. Gegevensopslag

Verstrekte gegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor u ze hebt verstrekt is gerealiseerd. Indien sprake is van wettelijk voorgeschreven perioden voor bewaring, worden die perioden in acht genomen.

4. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser naar de vaste schijf van uw computer worden overgebracht. Cookies worden overgebracht om de verbinding te regelen of voor uw persoonlijk gebruiksgemak tijdens uw bezoek aan onze website.

Momenteel gebruiken we niet-persistente sessiecookies, d.w.z. dat de cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit en de sessie daarmee beëindigt. U kunt het accepteren van cookies beperken of verbieden, of bepalen dat cookies slechts worden geaccepteerd nadat u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven, door de instellingen in uw browser te veranderen.

5. Kredietcontrole

In het geval van levering aan u door uvex voordat betaling plaatsvindt kunnen wij informatie over uw kredietwaardigheid inwinnen bij CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland. Hierbij worden alle wettelijke voorschriften in verband met uw belangen gerespecteerd. De ontvangen informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

6. Recht op inzage, correctie, blokkering of verwijdering

De Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens bepaalt dat u te allen tijde recht hebt op inzage van de over u opgeslagen gegevens en dat u kunt eisen dat uw gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd worden.

Wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen zullen wij de opgeslagen gegevens veranderen zodra u ons informeert. Als u niet langer wilt dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard, zullen wij deze verwijderen zodra u hierom vraagt, op voorwaarde dat gegevensopslag geen wettelijke eis is.

U kunt schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming over uw recht op inzage, correctie, blokkering of verwijdering.

7. Wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Dit beleid wordt gewijzigd in het geval van introductie van nieuwe producten, veranderingen in onze internetaanwezigheid, wijzingen op de wettelijke voorschriften of verbetering van de ICT-beveiligingstechnologie. U wordt aanbevolen om onze website regelmatig te bezoeken voor updates.

8. Functionaris voor gegevensbescherming van de uvex-groep

Als u verdere vragen heeft over de privacy van gegevens en de implementatie van dit beleid binnen de uvex-groep, dan kunt u hierover contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Dhr. Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
Würzburger Str. 181
90766 Fürth
Duitsland

Tel. +49 (0)911-9736-1592
Email O.Roth@uvex.de