Open/Close Menu

Druk

Uitgever

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth
Duitsland
Telefoon +49 (0)911 97 36 - 0
Fax        +49 (0)911 97 36 - 1760
e-mail: safety@uvex.de

Hoofdkantoor: Fürth
Amtsgericht Fürth HRB399
Ust.-Id.-Nr. DE 132 756 048

Directie
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann
Stefan Wehner

Juridische aantekening

Dank u voor het bezoeken van de uvex website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten. U wordt verzocht uw persoonlijke gegevens in te vullen. U beantwoordt deze vragen op vrijwillige basis.
 
Alle door uvex op deze website verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en slechts doorgegeven aan bedrijven binnen de uvex-groep voor het beperkte doel van individuele ondersteuning, het verzenden van productinformatie of het aanbieden van diensten. uvex garandeert dat uw gegevens worden behandeld als strikt vertrouwelijke informatie, in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, afbeeldingen, grafische beelden, geluiden, animaties en video's, alsmede aanvragen met betrekking hiertoe zijn auteursrechtelijk beschermd en onderworpen aan andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze websites mag niet zonder voorafgaande toestemming om commerciële redenen gekopieerd, gedistribueerd of gewijzigd worden.

Merknamen

Alle merknamen op de websites van uvex zijn wettelijk beschermd, tenzij anders aangegeven. Dit geldt in het bijzonder voor de merknamen, productnamen, bedrijfslogo's en emblemen van uvex.

Geen garantie

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. uvex geeft echter geen garanties met betrekking tot de informatie op deze website. uvex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij dit het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid van de zijde van uvex.

1) Behoudens als bepaald in paragraaf 2) hieronder, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid - ongeacht de rechtsgronden - voor niet naleven van verplichtingen als gevolg van kleine nalatigheden door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten. In het geval van schending van fundamentele verplichtingen als gevolg van kleine nalatigheden, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de normaliter te verwachten schade.

2) De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van lichamelijk letsel, verslechtering van de gezondheid of de dood, of in het geval van objectieve aansprakelijkheid.

Geen licenties

uvex streeft ernaar om u te voorzien van een innovatieve en informatieve website. We hopen dat u onze website aantrekkelijk zult vinden. De intellectuele eigendom in deze site, zoals octrooien, merknamen en eigendomsrechten, is beschermd. Noch uvex, noch derden geven een licentie om de intellectuele eigendom te gebruiken.

Internetagent

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com