uvex i-gonomics: innovatie door ontlasting

Met i-gonomics heeft uvex een productsysteem ontwikkeld dat relevante veiligheidsfuncties combineert met uitstekende ergonomische eigenschappen en deze wetenschappelijk meetbaar maakt.

Om optimaal draagcomfort en klassieke veiligheidsfuncties voor de gebruiker te verenigen, heeft uvex het productsysteem 'i-gonomics' ontwikkeld: 'i' staat daarbij voor 'innovatie', 'gonomics' voor 'ergonomie'. Het doel van i-gonomics is het prestatievermogen van een product nauwkeurig af te stemmen op het prestatievermogen van de gebruiker. Oftewel: beschermende kleding moet de drager niet alleen beschermen, maar deze ook duurzaam ontlasten bij diens activiteiten.

uvex i-gonomics omvat producten die grotendeels zijn ontwikkeld op basis van ergonomische inzichten. Tot de actuele selectie behoren: de ruimzichtbril uvex u-sonic, de uvex K2 gehoorbescherming, het helmsysteem uvex pheos, het jack uvex heat shell, de uvex phynomic veiligheidshandschoenen en de veiligheidsschoen uvex 2. Als totaalsysteem vormen ze een combinatie van uitstekende producteigenschappen: de vervulling van alle voorgeschreven veiligheidsnormen bij zorgvuldig afgewogen draagcomfort, dat de gebruiker ook bij langdurig gebruik optimaal begeleidt.

Om producten wat betreft draagcomfort controleerbaar en vergelijkbaar te maken, heeft uvex de zogenaamde 'Relief-index' ingevoerd. De Relief-index bestaat uit drie beoordelingsfactoren, die samen in de vorm van een gemiddelde waarde de 'ontlastingsfactor' van een product bepalen. Dit maakt het voor uvex mogelijk om producten maximaal met elkaar te vergelijken – zelfs bij verschillende productsoorten en producenten. Bij de metingen werd uvex wetenschappelijk ondersteund door het Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., door de Hohenstein Institute en de Technische Universiteit Chemnitz.

De ontlasting wordt daarbij in drie verschillende categorieën gemeten: 'force' (draagbelasting), 'weight' (gewicht) en 'clima' (klimaatcomfort). Hierbij houdt uvex uiteraard rekening met de fundamenteel verschillende eigenschappen van de verschillende soorten producten; dienovereenkomstig variëren ook de testmethoden binnen de meetcategorieën.

De beoordelingsfactor 'force' betreft de kracht die inwerkt op de drager van het betreffende product – ofwel als afzonderlijke waarde (in de vorm van verschillende kracht- of stijfheidsmetingen) of in combinatie met andere meetwaarden, zoals de bepaling van de dempingswaarde bij producten voor gehoorbescherming. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld de pasvorm of het aanpassingsvermogen van een product.

Als belangrijk aspect van het draagcomfort beoordeelt de 'weight'-index doorgaans het absolute of het relatieve gewicht van een product, vaak het totaalgewicht.

De 'clima'-index daarentegen richt zich sterker op de concrete producteisen; daardoor kunnen de testmethoden en -instrumenten die hierbij worden gebruikt meer variëren. Centraal staat daarbij het prestatievermogen van een product wanneer het wordt blootgesteld aan verschillende klimatologische omstandigheden. Centrale indicatoren hiervoor zijn de Antifog-performance (uvex u-sonic, uvex pheos visor), het gedrag bij verwarming (uvex K2) en de doorlaatbaarheid van transpiratievocht (uvex heat shell, uvex phynomic lite, uvex 2).

De gemiddelde waarde die wordt gevormd door de drie factoren 'force', 'weight' en 'clima' is de waarde die een product krijgt in de uvex Relief-index. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een schaal die loopt van 0,0 tot 5,0. Hierbij is de maximale waarde gebaseerd op een inschatting van datgene dat volgens de laatste stand van de techniek in het optimale geval zou kunnen worden gerealiseerd.

Klanten van uvex profiteren bij de keuze van hun PBM-artikelen in meerdere opzichten van de resultaten van de Relief-index: net zoals de totaalwaarde een duidelijke indicatie geeft van het ergonomische prestatievermogen van een product, vormen de verschillende beoordelingen van 'force', 'weight' en 'clima' een nauwkeurige evaluatie van afzonderlijke aspecten. De voordelen en eigenschappen van een product, die een beslissende rol spelen bij koopbeslissingen, worden dankzij i-gonomics exact meetbaar – met resultaten op wetenschappelijke grondslag, die zijn bevestigd door onafhankelijke testinstituten.

De uvex group

In de uvex group zijn drie internationaal actieve maatschappijen onder één dak verenigd: de uvex safety group, de uvex sports group (uvex sports en Alpina) en de Filtral group (Filtral en Primetta). De uvex group is met 48 vestigingen vertegenwoordigd in 22 landen, waarbij het zwaartepunt in Duitsland ligt. Twee derde van de ongeveer 2600 medewerkers (peildatum: boekjaar 2016/17) werkt in Duitsland. uvex is wereldwijd partner van de internationale topsport als leverancier voor talloze topatleten. Het motto 'protecting people' is zowel een opdracht als een verplichting. Hiertoe ontwikkelt, produceert en verkoopt uvex producten en diensten die mensen beschermen op het werk, tijdens het sporten en in de vrije tijd.

Hebt u vragen? Perscontact:

UVEX Safety Scandinavia AB
Pumpvägen 4
24393 Höör
Sweden

Delen Afdrukken
uvex
SAFETY