uvex group ziet de omzet verder stijgen

De uvex group blijft op koers voor verdere groei. Het familiebedrijf uit Fürth heeft het boekjaar 2015/2016 afgesloten met een stijging van de bedrijfsomzet met 3 procent tot 399 miljoen euro. De uvex safety group realiseert met 287 miljoen euro een omzetverhoging van 4 procent; de uvex sports group blijft samen met de dochteronderneming Filtral met 118 miljoen euro omzet op het niveau van vorig jaar.

Fürth, 4-10-2016 – "Met het oog op de wereldpolitieke situatie en de economische omstandigheden in veel landen en regio's kon in het negentigste jubileumjaar een bevredigende groei worden gerealiseerd", deelt Michael Winter, beherend vennoot van de uvex group, mee. Lastige omstandigheden, zowel op het gebied van werkbescherming als bij sport en vrijetijdsbesteding, hebben ertoe geleid dat de groei van de ondernemingsgroep onder het beoogde percentage van 5 procent is gebleven. "Langdurige valutaschommelingen op sleutelmarkten zoals Rusland, Australië en Zuid-Afrika, maar ook de late winter voor de derde keer op rij stellen de ondernemingsgroep elk jaar voor nieuwe uitdagingen", verklaart Winter. Om haar opdracht 'protecting people' te volbrengen, heeft de uvex group zich breed gepositioneerd: van skihelmen voor topsporters zoals Felix Neureuther en veiligheidsschoenen die bestand zijn tegen de extreemste omstandigheden tot hightech-veiligheidsbrillen voor sport en vrije tijd. "De jaarcijfers maken duidelijk dat het businessmodel, mensen te beschermen, actueler is dan ooit", aldus Winter. 

Sector werkbescherming groeit met 4 procent

Trekpaard is de uvex safety group, die met 287 miljoen euro (+4%) 72 procent van de totale omzet voor haar rekening neemt. In belangrijke productgroepen zoals voetbescherming, adembescherming en Occupational Health konden voor een deel groeipercentages in dubbele cijfers worden gerealiseerd. "De sterkste regionale groeicijfers zien we in West-Europa en de regio Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland", zegt Michael Winter. "Op de markten buiten Europa en in Oost-Europa moesten we een omzetdaling accepteren, deels vanwege wisselende koersen."  

uvex sports trotseert duidelijke klimaatverandering

De divisie uvex sports bestaat uit de bekende merken uvex en Alpina evenals Filtral en behaalde een totale omzet van 118 miljoen euro. In vergelijking met het vorige jaar stagneert de omzet in het boekjaar 2015/16, wat opnieuw is te wijten aan de laat beginnende, sneeuwarme winter. Op het gebied van skihelmen en sportbrillen lukte het de familieonderneming uit Fürth desondanks marktaandelen terug te veroveren. "We werken aan innovaties en de verovering van nieuwe internationale markten, onder meer om minder afhankelijk te worden van de Europese winter", verklaart Michael Winter. "In de paarden- en wielersport, onze zomerpeilers, zien we een groot groeipotentieel", aldus Winter over de divisie die op de lange termijn moet worden uitgebreid. De dochtermaatschappij Filtral behaalt dankzij innovatieve marketingconcepten en een aantrekkelijke collectie zonne- en leesbrillen een goed resultaat, ondanks teruglopende omzetcijfers.

Doelen voor 2016/2017

De uvex group heeft ook in het lopende boekjaar 2016/17 het doel om wereldwijd, op waarden gebaseerd verder te groeien. Internationalisering in combinatie met relatieve onafhankelijkheid van banken en het gebruikmaken van innovatief leiderschap zullen ook in de toekomst belangrijke peilers zijn onder het succes van de ondernemingsgroep. De ondernemingsgroep heeft met een nieuwe Chief Digital Officer de wissels gezet om klaar te zijn voor de digitale omschakeling. "Bovendien ontwikkelen we concepten voor een sterk werkgeversmerk om een tekort aan vakkrachten te vermijden", aldus Winter. "Ongeveer 2300 medewerkers werken wereldwijd aan innovatieve technologieën en concepten voor het ontwikkelen, zelf produceren en testen van hoogwaardige producten en services om mensen te beschermen. Daarmee zijn de juiste wissels gezet voor de toekomst."

De uvex group

In de uvex group zijn drie internationaal actieve maatschappijen onder één dak verenigd: de uvex safety group, de uvex sports group (uvex sports en Alpina) en de Filtral group (Filtral en Primetta). De uvex group is met 48 vestigingen vertegenwoordigd in 22 landen, waarbij het zwaartepunt in Duitsland ligt. Twee derde van de ongeveer 2600 medewerkers (peildatum: boekjaar 2016/17) werkt in Duitsland. uvex is wereldwijd partner van de internationale topsport als leverancier voor talloze topatleten. Het motto 'protecting people' is zowel een opdracht als een verplichting. Hiertoe ontwikkelt, produceert en verkoopt uvex producten en diensten die mensen beschermen op het werk, tijdens het sporten en in de vrije tijd.

Hebt u vragen? Perscontact:

UVEX Safety Scandinavia AB
Pumpvägen 4
24393 Höör
Sweden

Delen Afdrukken
uvex
SAFETY