Kwaliteit made in uvex

Voor uvex is kwaliteit veel meer dan alleen een optelling van goede eigenschappen. Kwaliteit is een basishouding die zich uitstrekt over de onderneming, haar doelen, haar producten en haar prestaties. 'Made in uvex' is een kwaliteitskeurmerk – en een belofte aan onze klanten, onze medewerkers en aan het milieu.

Wat betekent kwaliteit?

Kwaliteit kan veel omvatten: bestendigheid, effectiviteit, duurzaamheid, zuiverheid, verwerking en nog veel meer. Kwalitatief hoogwaardige producten zijn voor ons niet een erezaak, maar een businessmodel. Tot "Quality made in uvex" behoort echter ook de kwaliteit met betrekking tot processen, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

 

Meerwaarde creëren

Alleen als een onderneming bereid is de ontwikkeling en fabricage van de eigen producten en de daarmee samenhangende prestaties in eigen hand te nemen, kan ze de kwaliteit en veiligheid hiervan garanderen. uvex houdt alle productparameters scherp in het oog: van de eerste tekening via de bouw van de vorm tot en met de uiteindelijke kwaliteitscontrole. Doordat we toegang hebben tot de volledige waardeketen kunnen we optimaal controle uitoefenen op de kwaliteit van onze producten.

 

Meer kwaliteit bieden

Productkwaliteit wordt tegenwoordig vaak eenzijdig afgemeten aan de standaarden en eisen waaraan moet worden voldaan om branchespecifieke certificeringen te verkrijgen. uvex gaat een stap verder: reeds tijdens de ontwikkeling controleren we onze producten voortdurend in onze eigen testlaboratoria. Zo zorgen we ervoor dat in alle opzichten wordt voldaan aan de standaarden en normen, en dat de eisen zelfs worden overtroffen. Voor extra veiligheid.

 

Locaties versterken

Ons bedrijf werd opgericht in het jaar 1926. In de jaren daarna begon uvex op de hoofdvestiging in Fürth met het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van eigen veiligheidsbrillen. Al sinds meer dan 90 jaar zijn we trouw gebleven aan de kwalificatie 'Made in uvex'. Daarbij kunnen we vooral terugvallen op onze technologische deskundigheid, uitgebreide knowhow en de uitstekende opleiding van onze medewerkers in Duitsland, Europa en overzee.

Hulpbronnen ontzien

327,4 ton kooldioxide, 4000 liter machineolie, 542 megawatt-uur stroom – dat zijn enkele cijfers uit het uvex spaarprogramma 2014. Of het nu gaat om reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, terugdringing van het verbruik van productie- en grondstoffen of beperking van de geluidsbelasting: het op een zuinige manier omgaan met hulpbronnen is een hoeksteen van onze bedrijfsfilosofie. De zo bespaarde kosten maken hoge investeringen mogelijk in de kwaliteit van onze vestigingen, en daarmee ook in de kwaliteit van onze producten.

Onafhankelijk blijven

Als familiebedrijf in de derde generatie staat uvex voor een stabiele ontwikkeling van het bedrijfsmerk evenals van de producten en prestaties die met dit merk zijn verbonden. Bij nieuwe investeringen maken we uitsluitend gebruik van eigen middelen. Een dergelijk duurzaam ondernemingsbeleid kan alleen met succes worden uitgevoerd vanuit een verantwoordelijke, financieel onafhankelijke positie.

Gereedschappen optimaliseren

De kwaliteit van producten is slechts zo hoog als de kwaliteit van de grondstoffen en van de gereedschappen die bij de fabricage worden gebruikt. Om te voldoen aan de hoogste eisen ontwikkelen wij onze gereedschappen zelf en vervaardigen we ze vervolgens in samenwerking met langjarige, betrouwbare partners. Dankzij het stevig in elkaar grijpen van de afzonderlijke schakels van de waardeketen zijn we in staat om uniforme kwaliteit te garanderen.