Normen en richtlijnen

Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan alle betreffende normen en standaarden – en meer: wij geven onze producten altijd net dat beetje extra. Zodat we de veiligheid kunnen bieden die onze klanten van ons verwachten.

DIN EN 149 – Ademhalingsbeschermingsmiddelen, filterende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes

Ademhalingsmaskers en filterende halfmaskers die voldoen aan de norm DIN EN 149 beschermen de drager tegen schadelijke stoffen in deeltjesvorm, zoals aluminiumstof en -rook, glasvezels, houtstof en andere schadelijke stofdeeltjes. Afhankelijk van de soort en concentratie van de schadelijke stof moet een van de drie beschermingsklassen voor ademhalingsmaskers aanwezig zijn.

Indeling filterende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes

Deeltjesfilterende halfmaskers en maskers met verwisselbare filters zijn volgens DIN EN 149:2001 en A1:2009 ingedeeld in verschillende adembeschermingsklassen, die afhankelijk van de belasting geschikt zijn voor verschillende toepassingsgebieden:

<td/>
Beschermingsniveaus filterende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes
BeschermingsniveauBeperkingen
FFP1Niet tegen deeltjes van kankerverwekkende en radioactieve stoffen, door de lucht verspreide biologische werkstoffen uit risicogroep 2 en 3, en enzymen
FFP2Niet tegen deeltjes van radioactieve stoffen, door de lucht verspreide biologische werkstoffen uit risicogroep 3 en enzymen
FFP3

Meer over het onderwerp adembeschermingsklassen vindt u op de FFP-themapagina.

DIN EN 149 regelt in de nieuwe versie bovendien of filterende halfmaskers slechts gedurende één werkdienst kunnen worden gebruikt of dat ze ook gedurende meerdere diensten opnieuw kunnen worden gebruikt. Met betrekking hiertoe zijn eisen aan reinigings- en desinfecteermaatregelen vastgelegd in de norm. De mogelijkheid van hergebruik hangt af van verschillende factoren in de werkomgeving:

  • Concentratie schadelijke stoffen
  • Ademhalingsintensiteit
  • Hitte
  • Vochtigheid
  • Hygiënefactoren

Volgens de norm gelden voor het hergebruik van filterende halfmaskers de volgende markeringen:

  • R = filterend halfmasker kan opnieuw worden gebruikt.
  • NR = filterend halfmasker mag maximaal één dienst worden gebruikt.
Delen Afdrukken
uvex
SAFETY