Normen en richtlijnen

Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan alle betreffende normen en standaarden – en meer: wij geven onze producten altijd net dat beetje extra. Zodat we de veiligheid kunnen bieden die onze klanten van ons verwachten.

DIN EN 352 – Gehoorbescherming, algemene eisen

De norm DIN EN 352 regelt de algemene eisen aan de gehoorbescherming in het kader van beschermende werkkleding.

De keuze van een geschikte gehoorbescherming volgens DIN EN 352 hangt af van de specifieke werkomstandigheden en van het soort optredend lawaai op de werkplek. Eisen aan gehoorbescherming worden dienovereenkomstig geregeld en onderverdeeld op basis van de volgende soorten gehoorbescherming:

 • Oordopjes
 • Oorkappen
 • Gehoorbeschermende helmen
 • Geluidwerende pakken

Naast de algemene eisen volgens DIN EN 352 worden de productspecifieke bijzonderheden en eisen in de volgende speciale normen geregeld.

Alle gehoorbeschermingen moeten volgens DIN EN 352 worden gemarkeerd met:

 • Naam fabrikant of handelsmerk en modelaanduiding
 • EN-nummer
 • Instructies over de aanbrenging, het gebruik en het dragen (op basis van noodzakelijkheid)
 • Informatie over nominale grootten
 • CE-markering
 • Opmerkingen over herbruikbaarheid of eenmalig gebruik (relevant voor oordopjes)
 • Aanduiding rechts/links (bij otoplastieken)

DIN EN 352-1 – Oorkappen

Oorkappen die aan de norm DIN EN 352-1 voldoen, worden gedefinieerd als gehoorbescherming die in de vorm van twee afzonderlijke functionele kappen de oorschelpen van de drager omsluiten. Omdat het vooral bij een wisselende lawaai-inwerking en -belasting noodzakelijk is om gehoorbescherming regelmatig aan te brengen en te verwijderen, worden oorkappen aanbevolen in deze omgeving.

De norm DIN EN 352-1 voor eisen aan oorkappen regelt in een aantal delen onder meer het volgende:

 • Eisen voor oorkappen die aan industriële veiligheidshelmen worden bevestigd (deel 3)
 • Veiligheidstechnische eisen en keuringen met betrekking tot van het geluidsniveau afhankelijke oorkappen (deel 4)
 • Veiligheidstechnische eisen en keuringen met betrekking tot oorkappen met actieve geluidscompensatie (deel 5)
 • Veiligheidstechnische eisen en keuringen met betrekking tot oorkappen met communicatie-inrichtingen (deel 6)

DIN EN 352-2 – Oordopjes

Als oordopjes worden volgens DIN EN 352-2 alle middelen voor gehoorbescherming aangeduid die rechtstreeks in de gehoorgang of in de oorholte worden gedragen.

Volgens de regelingen wordt het gebruik van oordopjes aanbevolen:

 • Bij permanent lawaai (onderste lawaaiklasse)
 • Bij sterk transpireren onder oorkappen
 • Bij het gelijktijdig dragen van een veiligheidsbril
 • Bij het dragen van andere beschermingsmiddelen zoals hoofdbescherming, adembescherming, gezichtsbescherming
 • Samen met oorkappen in extreme, kort durende lawaaisituaties

Terwijl de algemene eisen aan oordopjes zijn geregeld in DIN EN 352-2, beschrijft deel 7 de veiligheidstechnische eisen en keuringen voor oordopjes die het lawaai dempen op basis van het geluidsniveau.

DIN EN 352-3 – Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

De norm DIN EN 352-3 beschrijft alle oorkappen die rechtstreeks aan industriële veiligheidshelmen worden aangebracht.

DIN EN 352-7: Level-dependent hearing protection earplugs/otoplastics

Level-dependent hearing protection earplugs/otoplastics are designed to let in important external noise while working as a barrier against loud noises. They can be used for applications in environments with non-continuous or intermittent noise exposure (impulse noise) where other acoustic warning signals must be audible. This standard concerns hearing protection earplugs/otoplastics that are fitted with an electronic circuit for sound regeneration.

Markering signaalherkenning

In een door de beroepsvereniging geïmplementeerde berekeningsmethode kunnen gehoorbeschermingsproducten als bijzonder geschikt voor de toepassingsgebieden worden gecategoriseerd.

Deze opmerkingen zijn als volgt gedefinieerd:

Verordening werkbescherming lawaai en vibratie