Normen en richtlijnen

Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan alle betreffende normen en standaarden – en meer: wij geven onze producten altijd net dat beetje extra. Zodat we de veiligheid kunnen bieden die onze klanten van ons verwachten.

EN ISO 20345 – Persoonlijke beschermingsmiddelen – Veiligheidsschoenen

De norm EN ISO 20345 legt zowel basiseisen als extra vereisten aan veiligheidsschoenen voor industrieel gebruik vast. Schoenen volgens EN ISO 20345 moeten de drager beschermen tegen stoten, bekneld raken, naar beneden vallende of rollende voorwerpen, tegen het binnendringen van spitse of scherpe voorwerpen, hitte of koude en tegen hete stoffen.

Voorbeelden van de aspecten die in de norm aan de orde komen, zijn de behandeling van mechanische risico's, slipweerstand, thermische risico's en ergonomische kenmerken. Aanvullende, op afzonderlijke activiteiten betrekking hebbende normen behandelen bijvoorbeeld risico's m.b.t. elektrisch isolerende schoenen, schoenen ter bescherming tegen chemicaliën etc.

Basiseisen die in EN ISO 20345 worden beschreven, zijn onder meer:

  • Hoogte van het bovendeel van de schoen
  • Hielgedeelte bij laarzen
  • Minimale lengte, druk- en stootbestendigheid van de beschermneus
  • Waterdampdoorlatendheid en waterdampgetal van het bovenmateriaal
  • Dikte van de zool en slijtvastheid van de zool

Veiligheidsschoenen worden in verschillende beschermingsklassen ingedeeld aan de hand van de eisen waaraan ze voldoen. De veiligheidsschoenen die tot beschermingsklasse SB behoren, voldoen aan de minimale eisen volgens EN ISO 20345. Veiligheidsschoenen met extra vereisten worden, afhankelijk van de eigenschappen, ingedeeld in de beschermingsklassen S1 t/m S5.

Markering op de schoen

Markering van schoenen voor industrieel gebruik

Basiseisen en extra vereisten voor bijv. schoenen van leerVeiligheidsschoenen
EN ISO 20345
Werkschoenen
EN ISO 20347
Basiseisen voor schoenen en weerstand van de beschermneus tegen stotenSB
200 joule
OB
geen eis
Extra vereisten:
Gesloten hielgedeelte
Antistatische eigenschappen
Energieopnamevermogen in het hielgedeelte
Brandstofbestendigheid
S1O1
(zonder brandstofbestendigheid)
Extra vereisten: zoals hiervoor, plus doordringing en opname van waterS2O2
Extra vereisten: zoals hiervoor, plus
Doortrapbeveiliging*
Zool met profiel
S3O3
Basiseisen en extra vereisten voor bijv. schoenen van pvc of pu   
Basiseisen voor schoenen en weerstand van de beschermneus tegen stotenSB
200 joule
OB
geen eis
Extra vereisten:
Antistatische eigenschappen
Energieopnamevermogen in het hielgedeelte
Brandstofbestendigheid
Doortrapbeveiliging*
Zool met profiel
S5O5
Het gebruik van de betreffende schoenen is afhankelijk van het soort risico. Bij alle schoenen kunnen extra vereisten noodzakelijk zijn_(bijv. eisen aan de warmte- of koude-isolatie, doortrapbeveiliging of de elektrische doorgangsweerstand bij ESD). Deze schoenen moeten dan dienovereenkomstig worden gemarkeerd. De testprincipes voor alle basiseisen en extra vereisten zijn vastgelegd in EN ISO 20344.

Er moet worden voldaan aan een van de volgende drie eisen en dit moet worden aangegeven in de schoen:

Mark.Geteste kenmerkenTestconditiesWrijvingscoëfficiënt
SRASlipweerstand op vloeren van keramische tegels met natriumlaurylsulfaatoplossing NaLSVoorwaarts glijden van de hiel
Voorwaarts glijden op een vlakke ondergrond
Niet minder dan 0,28
Niet minder dan 0,32
SRB Slipweerstand op stalen vloeren met glycerineVoorwaarts glijden van de hiel
Voorwaarts glijden op een vlakke ondergrond
Niet minder dan 0,13
Niet minder dan 0,18
SRC Slipweerstand op vloeren van keramische tegels met natriumlaurylsulfaatoplossing en op stalen vloeren met glycerineOmvat alle onder a. en b. genoemde testcondities

Extra vereisten voor bijzondere toepassingen met corresponderende symbolen (uittreksel)

SymboolGEDEKT RISICOEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
Basiseis
PDoortrapbeveiliging*
AAntistatische schoenen
EEnergieopnamevermogen in het hielgedeelte
HIWarmte-isolatie
CIKoude-isolatie
WRUBestendigheid van het bovendeel van de schoen tegen doordringing en opname van water
HROGedrag zool ten opzichte van contactwarmte (+300 °C/min)
WRWaterdichtheid van de volledige schoen
MBescherming middenvoet
FOOlie- en benzinebestendigheid

 

=> voldoet aan de voorgeschreven eis
=> er kan worden voldaan aan de eis, maar dit is niet voorgeschreven

* Doortrapbeveiliging

Let op: Houd er rekening mee dat de doortrapbeveiliging van dit schoeisel in het laboratorium is bepaald met gebruikmaking van een stompe testspijker met een diameter van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Sterkere krachten of dunnere spijkers kunnen het risico op doordringing verhogen. In dergelijke gevallen moeten alternatieve preventieve maatregelen worden overwogen.
Twee algemene soorten ondoordringbare inlegzolen zijn momenteel beschikbaar in PBM-schoeisel. Dit zijn metalen en niet-metalen materialen. Beide materialen voldoen aan de minimale eisen wat betreft de weerstand tegen doordringing van de normen die op de schoen worden aangegeven, maar elk materiaal heeft verschillende aanvullende voordelen of nadelen, waaronder de volgende:

Metaal – is minder gevoelig voor de vorm van het spitse voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte). Vanwege de beperkingen in de schoenfabricage wordt niet het volledige loopvlak van de schoen afgedekt.

Niet-metaal – kan lichter, flexibeler zijn en dekt in vergelijking met metaal een groter oppervlak af, maar de weerstand tegen doordringing wordt meer beïnvloed door de vorm van het spitse voorwerp/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte). Neem voor meer informatie over het soort ondoordringbare inlegzool in uw schoenen contact op met de producent of leverancier, zoals vermeld in de informatie voor gebruikers.

Delen Afdrukken
uvex
SAFETY