Kerncijfers

Als onderdeel van de actualisering van het duurzaamheidsverslag 2016/17 rapporteert de uvex-groep in termen van boekjaren. Hierdoor moest de rapportage over milieu-, economische en personeelscijfers worden aangepast aan het boekjaar van uvex, dat begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. De boekjaren 2019/20, 2020/21 en 2021/22 worden gepresenteerd.

Als gevolg van de voortdurende optimalisatie van het uniforme systeem voor het vastleggen van kerncijfers in al onze vestigingen, kunnen de gepubliceerde cijfers afwijkingen bevatten ten opzichte van eerdere verslagen.